Share

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

T.C.

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

 

SIRA NO

 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

YAPI RUHSATI

 

 

 

 

 

 

 

-İstanbul İmar Yönetmeliği, İmar Kanunu ve 4708 sayılı yasaya göre yapı ruhsatı için belediyesine verilmesi gereken belgeler.(Ektedir)

 

 

 

 

 

 

 

      30 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖN İNCELEME PROJESİ

- Dilekçe

 - Tapu

 - Çap

 - Röperli Kroki

 - İnşaat İstikamet Rölevesi

 - Kot-Kesit

 - Mimari Proje + cd

-  Her cepheden en az 1 adet 3 boyutlu görsel ;

    a)Parsel tamamı ve yol görünmelidir

    b)Görseldeki cephe rengi uygulama rengi olmalıdır

  Proje Hazırlanırken İzlenecek İşlemler

  - Proje ve arsa bilgilerini içeren başlık

  - 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı ve kesitleri (vaziyet planında arsa ve bina ölçüleri, mesafeleri, ağaç yerleşimi, otopark yerleşim projesi, kanal bağlantıları, drenaj sistemi)

- T.A.K.S Hesabı”

 - K.A.K.S Hesabı”

- Otopark Hesabı”

- Sığınak Hesabı”

- Kat planları + en ve boy + tüm cephe görünüşleri+çatı planı”

 - İ.S.K.İ  kanal projesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       5 GÜN

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

STATİK PROJE (TADİLAT) ONAY İŞLEMLERİ 

-Mimari projelere uygun statik projeler ve hesaplar

-İnşaat yapılacak arsaya ait jeoloji ve jeofizik .Mühendisleri Odasından tescilli zemin etüd raporu

-İlave kat yapılması halinde konusunda uzman kurum veya kuruluşlardan yada Üniversitelere ve Resmi kurumlarca onaylı raporlar

 

 

 

 

 

 

 

     5 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL VİZESİ

- Dilekçe

 - S.S.K açılışı

- Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası

  - Bohçalama ve topraklamayı gösteren Fotoğraf

 - İş güvenliği yasası fotoğrafları ( Koruma perdesi, uyarı levhası fotoğrafları)

- Topraklama tutanağı

- Bohçalama tutanağı

 - İlgili harita mühendisinin tescil belgesi - 7/28 günlük beton numune sonuçları

 - Kalıp ve beton tutanakları

 - Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanası

- Fotoğraf  ( Genel imalatı, inşaat perde, ruhsat tabela gösteren fotoğraf )

 - Temel ruhsatı

 - İ.S.K.İ kanal bağlantısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10 GÜN

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

SU BASMAN

- İ.S.K.İ kanal bağlantısı

 - Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası

 - İlgili harita mühendisinin tescil belgesi

 - 7/28 günlük beton numune sonuçları

 - Kalıp ve beton tutanakları

 - Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanası

 - Fotoğraf

 

 

 

 

 

         10 GÜN

 

 

 

 

6

 

 

 

 

TEMDİT RUHSATI

-Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruluşlardan binanın statik yönden incelendiğine dair belge -‘inşaat hiç başlamamışsa veya inşaat halinde ise temel ruhsatında istenen belgeler ‘

-Bina bitmiş ise tapu veya tapu yazısı ve gerekli harçlara ait harç makbuzu

 

 

 

 

                                               

10 GÜN

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

GÜÇLENDİRME RUHSATI

 

-Statik projeler (Güçlendirme) ve teknik rapor

 - Teknik uygulama sorumlusu Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruşlardan binanın statik yönden inceleneceğine dair belge

 

 

 

 

 

 

       15 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TADİLAT RUHSATI

 - İmar durumu

 - Tapu + çap + röperli kroki

 - İnşaat istikamet rölevesi

 - Kontur – gabari tespiti

 - Binaya ait ruhsat + iskan belgesi + tasdikli proje

 - Ruhsat süresi dolan inşaatlarda ise, ‘Temel ruhsatında istenen belgeler Üniversiteler, meslek odaları ve bu konuda yetki belgesine haiz kuruluşlardan binanın statik yönden incelendiğine dair belge

 - Yapılacak tadilata ve ilave kata ait teklif mimari, statik, ısı yalıtım projeleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      10 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YIKIM RUHSATI

-İmar durumu

 - Tapu hissedar yazısı

 - Tüm hissedarların muvaffakatnamesi (noterden tasdikli)

- Elektrik, su ve doğalgaz kesildiğini bildiren yazılar

 - Emlak vergisi ilişik kesme yazısı

 - Eski eser binalarda Anıtlar kurulu kararı

 - Tapu + çap + röperli kroki

 - Binanın boş olması

 - Binanın eski eser kaydının bulunup bulunmadığının tespiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      10 GÜN

 

 

10

 

 

ONARIM VE İSKELE BELGESİ

 - Tapu hissedar yazısı

 - Teknik uygulama sorumlusu

 - İşgaliye makbuzu ve harç makbuzu

 - Apartman yönetim kurulu kararı

  - Yapı kullanma izin belgesi

 

 

 

       5 GÜN

 

11

 

BASİT ONARIM BELGESİ

 - Dilekçe

 - Harç makbuzu

 - Yapı Kulalanım İzin Belgesi(İskan)

 

 

 

         5 GÜN

 

 

 

12

 

 

 

BAHÇE DUVARI RUHSATI

-Dilekçe

-Tapu (yeni tarihli)

-Çap

-Röperli kroki

-İmar durumu

-Statik proje

-Harç makbuzu

 

 

 

          

 

       10  GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ BİTİRME BELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Dilekçe

 - Tesisat muayene raporu

 - Temel üstü ruhsatı, ısı yalıtım vizesi yapılmış yapı ruhsatın aslı  

 Ruhsat 2-5 yılı doldurmuş ise ruhsat temdidi yapılması

 - Binanın işlenmiş olduğu aplikasyon krokisi

 - Yapı denetim iş bitirme raporu

 - İskana esas ön rapor

 - İ.S.K.İ den kanal bağlantı uygunluk yazısı.

 -Projesi İtfaiye Müdürlüğünden tasdikli ise, İtfaiye Müdürlüğü uygunluk yazısı

 - Projesi sığınak yönetmeliğine göre tasdikli ise  Sivil Savunma Müdürlüğü yazısı

 - Gerekli sayıda ağaç dikiminin temini

 - SSK Bölge Müdürlüğü’nden prim borcu olmadığına dair yazı

 - Eski eser tescilli binalarda ;İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıkları koruma kurulu uygunluk yazısı yada KUDEB uygunluk yazısı  

 - Müteahhit, Yapı denetim veya (TUS) ; ilgili olan mülkiyet sahibinden inşaatın T.S.E ve projeye göre uygun yapıldığına dair taahhütname verilmesi

- Son hak ediş

 - Sığınak var ise, Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü’nden sığınak yazısı

- Nitelik belgesi

 

 

 

 

 

 

 

 

          15 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

14

 

 

 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ (İSKAN)

- Harç makbuzu

-Müdürlüğümüzce onaylanmış İş Bitirme Belgesi

 -Vergi Dairesinden nitelik belgesinin cevabı yazısı.

 

 

        

        15 GÜN

 

 

15

 

 

KAT İRTİFAKI LİSTE TASDİKİ

 - Dilekçe

 - Tapu nüshalı proje

 - Kat irtifak listesi

 - Harç makbuzu

 

 

 

         3 GÜN

 

 

 

16

 

 

YAPI FOTOĞRAF TASDİKİ

- Dilekçe

 - Yapı kullanma izni (İskan)

   - 13*18 ebat cephe fotoğrafları (2’şer adet)

 - Harç makbuzu

 

 

 

        3 GÜN

 

17

 

SURET TASDİKİ

 

- Dilekçe

- Proje sureti

- Harç makbuzu

 

        3 GÜN

 

18

 

  ŞİKAYETLER

 

-Dilekçe

 

        15 GÜN

 

19

 

STATİK RAPOR

-Dilekçe veya mahallen tetkik

-Mülkiyet durumu tespiti

-Statik rapor düzenlenmesi

 

         10  GÜN

     

        

   

BAŞVURU ESNASINDA GEREKİYORSA TÜM RUHSAT MÜRACAATLARINDA HİSSEDAR MUAFFAKATI (NOTER ONAYLI) GETİRİLİR.

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

İlk Müracaat Yeri:İmar ve Şehircilik Müdürlüğü             İkinci Müracaat Yeri: Eyüp Belediye Başkanlığı

İsim: Emine ATAKTÜRK                                                      İsim: Sedat ŞAHİN          

Ünvanı: Müdür                                                                      Ünvanı: Başkan Yardımcısı

Adres: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                 Adres: Eyüp Belediye Başkanlığı

Tel: 0212 440 04 95                                                                Tel: 0212 440 05 35

Fax: 0212 440 04 99                                                                Fax:0212 440 04 27

E-Posta: imar@eyup.bel.tr                                                   E-Posta: sedatsahin@eyup.bel.tr

RUHSAT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1

Yeni Tarihli Tapu (1 ay süreli)

 

2

Çap

 

3

Röperli

 

4

İmar Durumu

 

5

Borcu Yoktur Yazısı (Hesap İşleri Müdürlüğünden)

 

6

Kot Kesit

 

7

İstikamet

 

8

Hissedar Muvaffakatı (Tapu Hisseli ise)

 

9

23.Madde Harcı (Fen İşleri Müdürlüğünden)

 

 

PROJELER

 

10

Jeolojik Etüd

 

11

Isı Yalıtım Projesi (3 Takım)

 

12

Sıhhi Tesisat Projesi (3 Takım)

 

13

Elektrik Tesisat Projesi (3 Takım)

 

14

Mimari Proje(4 Takım)

 

15

Statik Proje (3 Takım) (Statik Hesap 2 Takım)

 

16

İski Yazısı

 

17

Tescil (İmar Kaleminden)

 

18

Sığınak Yazısı (Gerekiyorsa)

 

19

İtfaiye Yazısı (Gerekiyorsa)

 

20

Mühendislere Verilen Vekaletname

 

 

ODA BELGELERİ (MÜHENDİS SİCİL)

 

21

Mimarlar Odası

 

22

İnşaat Mühendisleri Odası

 

23

Makine  Mühendisleri Odası

 

24

Elektrik Mühendisleri Odası

 

25

Jeoloji Mühendisleri Odası

 

 

SORUMLULUK BEYANI

 

26

Mimari Sorumluluk Belgesi

 

27

İnşaat Müh. Sorumluluk Belgesi

 

28

Makine Müh. Sorumluluk Belgesi

 

29

Elektrik  Müh. Sorumluluk Belgesi

 

30

Komşu Muvaffakatı + Çıkma Kaşeleri

 

 

MÜTEAHHİTLE İLGİLİ BELGELER

 

31

Mal Sahibinin Müteahhite Vekaletnamesi

 

32

Yapı Sözleşmesi (Müteahhit+Mal Sahibi)

 

33

Müteahhit Taahhütnamesi

 

34

Müteahhit İkametgahı

 

35

Müteahhit Faaliyet Belgesi

 

36

Ticari Sicil Kaydı

 

 

YAPI DENETİM

 

37

Yapıya İlişkin Bilgi Formu (YİBF)

 

38

Yapı Denetim Sözleşmesi

 

39

Yapı Denetim Taahütnamesi

 

40

Yapı Denetçi Belgesi

 

41

Yapı Denetçi İkametgahı

 

 

MAKBUZLAR

 

42

Otopark

 

43

Yapı Harcı

 

44

İmar Harcı

 

45

Otopark Taahhüdü

 

46

Şantiye Şefi Sözleşmesi

 

47

Şantiye Şefi İkametgahı (Mimar-Mühendis ise Oda Belgesi)Tekniker –Teknik Öğretmen Noter Tasdikli Diploma Sureti

 

 

 

Okunma Sayısı : 39919