Share

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

T.C.

EYÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA
NO

HİZMETİN ADI 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Lise  Stajyeri

1- Dilekçe
2- Fotoğraf (1 adet)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Başarı Belgesi

5- Karne Fotokopisi
6- Staj Sözleşmesi
7- Başvuru Formu
8- Adres Bildirim Belgesi

1 GÜN

Üniversite Stajyeri

1- Eğitim gördüğü okuldan staj yapması zorunludur yazısı
2- Fotoğraf (1 adet)
3- Dilekçe
4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

2

Memur ve Sözleşmeli
Personel
Alımı

1- Dilekçe
2- Fotoğraf (2 adet)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Sağlık Kurulu Raporu
5- Adli Sicil Belgesi
6- Askerlik Durum Belgesi
7- CV
8- Diploma Aslı ve Fotokopisi
9- Adres Bildirim Belgesi
10-KPSS Sonuç Belgesi

11-Sigorta Sicil Numarası

12-Sertifika

7 GÜN

3

Eski Hükümlü ve Özürlü İşçi Alımı

1-İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi olarak çalışma yazısı ve KPSS belgesi 
2-Diploma aslı ya da noter onaylı sureti
3-Nüfus cüzdan fotokopisi
4-Fotoğraf (2 adet)

5-Adli Sicil Belgesi
6-Askerlik durum belgesi
7-Sağlık Kurulu Raporu
8-Adres Bildirim Belgesi

9-Sigorta Sicil Numarası

10-Kamu kurumlarında çalışabilir belgesi

11-Bonservis 

12-Dilekçe

7 GÜN

4

Daimi ve Geçici Süreli İşçi
Alımı

1- İş ve İşçi Bulma Kurumundan işçi olarak çalışma yazısı ve KPSS belgesi 
2- Fotoğraf (2 adet)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Sağlık Kurulu Raporu
5- Adli Sicil Belgesi
6- Askerlik Durum Belgesi
7- Diploma Aslı ve Fotokopisi
9- Adres Bildirim Belgesi
10-Dilekçe

11-Bonservis

12-Sigorta Sicil Numarası

7 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri

: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü

 

 

   

İsim

: Ömer Faruk TORUN

 

 

   

Ünvanı

: İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürü

 

 

 

 

Tel

:0212 440 04 85   

Faks

:0212 493 23 65

 
 

 

E-posta

:omerfaruk@eyup.bel.tr

 
   

İkinci Müracaat Yeri

:Eyüp Belediye Başkanlığı

İsim

: Ahmet Turan KOÇER

Ünvanı

:Başkan Yardımcısı

Tel

:0 212 440 04 23

Faks

:0 212 440 05 22 

E-posta

: kocer@eyup.bel.tr

Okunma Sayısı : 28366