Share

Tarihi Kültürü ve Sanatıyla Eyüpsultan Sempozyumu IXMayıs 2005’te yapılan IX. Sempozyum metinlerini ihtiva eden kitap 700 sayfaya yaklaşan hacmi ile dikkat çekmekte.
50’yi aşkın tebliğin yer aldığı kitapta Eyüp’ün tarihi, kültürü ve sanatına ilişkin yetkili kalemler enine- boyuna Eyüp’ü tartışmakta. Dünü bugünü ve yarını yekpare zaman dilimi halinde Eyüp’te algılayıp yansıtan ehil kalemler zengin ipuçları sundular.

IX. kitapta şu isimler ve konular yer almakta;

Prof. Dr. Hüseyin Algül / Eyüpsultan’dan Fetih’e Kutlu Yolculuk

 

Dr. Mehmet Efendioğlu / Eyüp’te Medfun Sahabeler Üzerine Bir Değerlendirme

 

Doç. Dr. Fehamettin Başar / İstanbul Kuşatmaları ve Eyüp

 

Dr. İlhami Yurdakul / Bilâd-ı Selase ve Eyüp Kadılığı

 

Gündegül Parlar / Eyüpsultan Sempozyumları Üzerine Tematik Bir Değerlendirme

 

Prof. Dr. Ahmet T.Aslan / Eyüp’te Medfun Meşayıhtan el Hâc Hasan Şükrü Efendi

 

Prof. Dr. Sadık Sarısaman / Eyüp Fukara Cemiyeti

 

Sadi Bayram / Eyüp Mahallesi Sakinlerinden Hafız Edhem Efendi’nin Nukut Vakfı

 

Doç. Dr. Sait Öztürk /Osmanlı Döneminde Eyüp’te Çevre’nin Korunması

 

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Güler / Darüssade Ağası Beşir Ağa’nın Eyüp’te Cafer Çelebi Mescidi İçin Tesis Ettiği Vakıfı

 

Prof. Dr. Semavi Eyice / Şekerpare Kadın Türbesi

 

Prof. Dr. Gönül Cantay / Görsel Kaynaklarda Eyüp Mimarisi

 

Dr. Mehmet Ulukan – Prof. Dr. Ahmet Ersen / Eyüp Özbekler Tekkesi

 

Yrd. Doç. Dr. Tülay Çobancaoğlu – Burcu B. Cantimur / Eyüpsultan Yerleşme Dokusu İçinde Yer Alan Restorasyon Geçirmiş Geleneksel Konut Örneklerini İrdelenmesi

 

Doç. Dr. Hale Tokay- Nesrin Mumcu / Hacı Beşir Ağa Darül Hadisi Restitusyonu ve Restorasyon Önerisi

 

Müfit Yüksel / Karyağdı Tekkesi

 

Dr. Haşim Şahin / Eyüp’te Bir Melâmi Lâlizade Abdülbaki Efendi

 

Dr. H. Mahmut Yücer / Eyüp’te Sadi Tekkeleri

 

Dr. Ayşe Yetişkin / Eyüp Kütüphaneleri Tipolojisi

 

Prof. Dr. Atilla Çetin: Abdurrahman Şeref Bey

 

Prof. Dr. Ahmet Güner Sayar: Eyüp’lü Bir Türk Ailesi ve 1932’de Gerçekleşen Bir Evliliğin Hikâyesi

Prof. Dr. Hüsrev Subaşı / “Meşhur Eyüpsultan” Müellifi Cemal Öğütve KızıHikmet Öğüt

 

Prof. Dr. Belkıs A. Gürsoy / Damad Mahmud Celaleddin Paşa

 

D. Mehmet Doğan/Süleyman Nazif

 

Yrd. Doç. Dr. M. Hülya S. Doğru / Eyüp'lü Sanatçı Bir Aile Nursen-Güvenç Güven

 

Doç. Dr. Recep Uslu -Duygu Nevşe / Eyüp’ün Meşhurlarından Bir Hekimbaşının Müzikle Tedavi Risalesi

 

Yrd. Doç. Dr. Cengiz Gündoğdu / Eyüp’te Medfun Bir Halveti Şeyhi Sivâsizâde Abdülbâki Efendi

 

Selin İpek / Osmanlıda Sandukalara Örtü Örtme Geleneği ve Eyüpsultan Haziresi’ndeki Taş Lahit

 

Ali N. Kundak / Eyüp'te Medfun Şeyhülislam Veliyuddin Efendi ve Oğlu M. Emin Efendi

 

Prof. Dr. Ayla Ersoy / Süheyl Ünver'in Eyüp Çizimleri

 

Prof. Uğur Derman / Defterdar Nazlı Mahmud Camii’nin Minaresindeki Kaybolan Hokka ve Kalem

 

Doç. Dr. Ahmet K. Gören / Eyüp ve Haliç Ressamı Naile Akıncı

 

Doç. Dr. Berke İnel / İstanbul’da Eyüp Çevresinin Oryantalist Sanatta Resimsel Betimlemeleri

 

Dr. Zübeyde Cihan Özsayıner / Ümmi Sinan Tekkesi’ndeKültürel Varlıklar

 

Dr. Candan Nemlioğlu / Mehmed Bin Rüşdinin “Gonca-i Lâlezar Bağ-ı Kadim” adlı Risalesinde anlatılan Eyüp’lü Lâlezariler ve Lâleleri

 

Dr. Ali Rıza Özcan / Mihrişah Valide Sultan Türbesi

 

Dr. Süleyman Berk / Bir Celî Sülüs Hat Levhasının Hazırlanış Safhaları

 

Dr. Levent Kum / Sultan Reşad Türbesinde Taş İşçiliği

 

Prof. Dr. Mahmut Şakiroğlu / Mahalle ve Şehirlerin Kuruluşunda Aziz Kişilerin Yeri

 

Prof. Dr. Erendiz Özbayoğlu / Bizans Dönemi Eyüp Semt Adları Üzerine

 

Dr. Fahrünnisa Ensari Kara / Şehir ve Kutsallık-Kutsal Belde Eyüp

 

Mustafa Miyasoğlu / Necip Fazıl ve Abdülhakim Arvasi Edebiyat ve TasavvufSohbetleri

 

Doç. Dr. Davut Dursun / 2004 Mahalli Seçimlerinde Eyüp Seçimlerinin Değerlendirilmesi

 

Burçak Evren / Eyüp’te Türk Sinemasının İlk Stüdyosu

 

Nezih Başgelen / Eski Kartpostallarda Eyüp ve Civarı

 

Esma İgüz Parmaksız / Washington Kongre Kütüphanesi II.Abdülhamid Fotoğraf AlbümündenEyüp Baytar ve Veteriner Mektebi

 

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Görür / Sultan Reşad Türbesi Metal Sanduka Parmaklık Süslemeleri

 

A. Bilgin Turnalı / Eyüp’te Bahariye Mevlevihanesi Hakkında Aileden ve Yakın Çevreden Derlenen Anılar

 

Ali Kılcı / Şeyhülislâm Ebussuud Efendi’nin Eyüp Sıbyan Mektebi ve Vakıfları

 

Cemilş Çiftçi / Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Eyüp

 

Halil Bingöl / 16 Mart 1920 İstanbul’un İkinci İşgali ve Eyüp Bahari ye Gömülen Şehitlerin Sayıları ve Künyeleri

 

Ahmet Bayındır / Eyüpsultan’daki Anıtsal Kültür Varlıklarımızdan Örnekler

 

Talha Uğurluel / Tarihte Eğitime Gönül Verenler

 

Hülya Yalçın / Eyüp’te Bir Alman Mimar Bruno Taut

 

Ahmet Nezih Galitekin / BaşbakanlımOsmanlı Arşivi Evkaf Nezareti Tasnifinde 19245 Numarayla Kayıtlı Defter

Okunma Sayısı : 4093